NeoChord Yöntemi

Yazan: Prof. Dr. Şükrü Akyüz

Mitral kapağın yaprakçıklarını tutan ve paraşüt ipine benzeyen iplikler bazı insanlarda zayıf yapıda olurlar. Eğer, bu iplikler bir nedenle koparsa kalp kasılırken mitral kapak yaprakçıkları desteksiz kalır ve sol kulakçığa kan geri kaçar. Bu kaçak ileri derecedeyse normalde uygulanması gereken tedavi, kapağın ameliyatla tamir edilmesidir. Ameliyatta, kopan ipliklerin yerine yapay iplikler dikilir ve kaçak ortadan kalkar. Ancak, bazı hastalar ameliyat için çok yüksek risk taşırlar. Bu kişiler ameliyatta kalbin durdurulmasını ve bu süre zarfında kalp-akciğer pompasının çalışmasını kaldıramayabilirler. Bu durumda, uygun hastalarda NeoChord yöntemi uygulanabilir. Bu yöntemde tamir için kalbin durdurulmasına gerek yoktur. Ayrıca, klasik ameliyatı için göğüste uzunlamasına bir kesi gerekirken, bu işlem göğüste açılan küçük bir delik yoluyla yapılır. Şimdi, bu işlem nasıl yapılır, özetleyelim: Hasta genel anestezi altında uyutulduktan sonra sol meme yanından önce göğse, sonra da kalbin uç kısmına açılan delikten cihazın çubuğu kalbin içine yerleştirilir. Özel teknikler sayesinde kalbin içine girildiği bu aşamada dahi kalp durdurulmaz. İplikleri kopan mitral yaprakçık cihaz tarafından yakalanır. Yakalamayı teyit etmek için hem yemek borusu yoluyla yapılan ekodan (TEE) hem de cihazın doğrulama kumandasından faydalanılır. Sonra, yapay iplikler dikişle mitral yaprakçığa bağlanır. İpliklerin uzunluğu ayarlanır ve kaçakta istenen düzeyde bir düzelme sağlanınca ipliklerin diğer uçları kalbin uç kısmına tutturulur ve sabitlenir. En son, giriş yeri özel bir teknikle kapatılır ve işlem sonlandırılır.