Dolaşım Sistemi / Kalp Döngüsü

İnsanın yaşayabilmesi için bildiğiniz gibi, dokuların oksijene ve besin öğelerine ihtiyacı var. Oksijen akciğerlerden gelir ve videoda kırmızıyla renklendirilen atardamarlar yoluyla tüm vücuda ulaştırılır. Oksijeni kullanılan kan ise, videoda maviyle gösterilen toplardamarlar yoluyla tekrar oksijen almak üzere akciğere geri döner. Kanın bu hareketini sağlamak için, her iki damar sisteminde iki ayrı pompa gerekli. Bir pompa oksijenlendirilmiş kanı akciğerden alıp vücuda pompalar; diğer pompa ise oksijeni kullanılan kanı toplayıp akciğere gönderir. Bu pompalardan biri sağda, biri solda. Bunlar aslında birbirine komşu; arada bir bölme var. Yani kalp, tek bir organ ama aslında iki ayrı pompadan oluşur.

Kalbin üst boşluklarına, yani odacıklarına kulakçık; alt boşluklarına ise karıncık denir. Hem sağ hem de sol tarafın kendi kulakçık ve karıncığı bulunur. Bu arada, kalbe karşıdan baktığımız için, videoda bize göre sağ olan tarafın aslında anatomik olarak sol olduğunu vurgulayalım.

 

Oksijeni kullanılan kan vücudun üst ve alt kısmından gelen iki büyük toplardamarla kalbin sağına gelir. İlk durak sağ kulakçık. Burası tamamen dolunca triküspit kapak açılır ve kan sağ karıncığa boşalır. Sağ karıncık tamamen dolunca bu kez burası kasılır ve kanı pompalar. Sağ karıncık çıkış yolu üzerinden ilerleyen kan pulmoner kapağın açılmasını sağlar. Buradan geçen kan da oksijenlendirilmek üzere her iki akciğere gider. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri şudur: Sağ tarafta meydana gelen bu işlevlerin aynısı sol tarafta da aynı anda gerçekleşir. Akciğerlerde kanın içindeki karbondioksit çekilir ve yerine oksijen verilir. Genellikle sağ ve soldan ikişer tane olmak üzere toplam dört adet akciğer damarı yoluyla oksijeni bol kan kalbe tekrar gönderilir ama bu kez sol tarafa. Sol kulakçık kanla dolunca da mitral kapak açılır ve kan sol karıncığa boşalır. Sol karıncık tamamen dolunca kasılır ve kanı pompalar. Kan bu kez sol karıncık çıkış yolu üzerinden geçer ve aort kapağın açılmasını sağlar. Buradan da vücudun en büyük damarı olan aort damarı yoluyla tüm vücuda dağıtılır. Tüm bunların koordineli bir şekilde gerçekleşebilmesi kalbin elektrik sistemi sayesinde olur.

Dakikada yaklaşık beş litre kan bu şekilde yer değiştirir. Kalbin bu döngüsü günde ortalama 100.000 kez tekrarlanır. Bu 80 yaşındaki birinin kalbinin hiç durmadan yaklaşık üç milyar kez atmış olduğu anlamına gelir.

Menü