Girişimsel Kardiyoloji

Girişimsel Kardiyoloji Nedir?

Girişimsel Kardiyoloji Nedir? Kardiyologlar ve kalp cerrahları kalp hastalıklarının tedavisini yapan iki farklı doktor grubudur. Kalp cerrahları sorunları kalp ameliyatlarıyla çözerlerken kardiyologlar ameliyat yapmazlar. Kardiyologlar kendi içinde dört alt branşa ayrılır:

  1. Klinisyenler: Ana işleri; hasta takibi, tanı ve tedavi planlaması olan kardiyologlardır.
  2. Görüntülemeciler: Başta ekokardiyografi (Kalp ultrasonu) olmak üzere görüntüleme cihazları ile tanı koymada uzmanlaşmış kardiyologlardır.
  3. Ritim bozukluğu ile ilgilenenler (Elektrofizyologlar): Kalbin ritmi ile ilgili bozukukların tanı ve tedavisi ile ilgilenen kardiyologlardır. Kalbin içinden EKG çekerek tanı koyma (elektrofizyolojik çalışma-EPS), ablasyon (yakarak ritim bozukluğu odağını yok etme) ve kalp pili ve şoklama cihazlarının takılması ana işleridir.
  4. Girişimsel kardiyologlar: Kalp cerrahlarının ameliyat ile yaptığı müdahaleleri ameliyatsız tekniklerle (kapalı yöntemlerle) yapan kardiyologlardır.

Girişimsel kardiyogların yaptığı işlemlerde kalp ameliyatının aksine kalp durdurulmaz; işlemler kalp çalışmaya devam ederken yapılır. Göğüste veya kalpte ameliyattakinin aksine bir kesi de yapılmaz. El bileği (kol) ya da kasık (bacak) damarı içinden esnek, ince ve uzun borular (kateterler) içinden gerekli cihazlar kalbe “uzaktan” gönderilir. İşlem bu nedenle ameliyat olarak adlandırılmaz; “girişimsel işlem” olarak adlandırılır.

Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde girişimsel kardiyoloji adeta çağ atlamıştır. Bu sayede, eskiden sadece açık kalp cerrahisiyle çözülebilen kalp sorunları artık ameliyatsız yöntemlerle de çözülebilir hale gelmiştir. Örneğin;

  1. Bypass ameliyatı yerine kompleks stentleme ile kalp damarları açılabilir,
  2. Kalp delikleri şemsiye benzeri cihazlarla kapatılabilir,
  3. Kapak darlıkları balonla “yırtılarak” genişletilebilir,
  4. Kapak kaçaklarına mandal benzeri cihazlar takılıp kaçak azaltılabilir,
  5. Kalp kapakları ameliyatsız değiştirilebilir.
  6. Bunların dışında çok sayıda farklı işlemler yapılabilir.

Çoğu durumda kalbe sağlanan fayda ameliyat kadar kalitelidir, hatta bazı durumlarda ameliyattan bile üstündür. Bazı nadir durumlarda ise ameliyat daha üstündür. Bu, hasta ve hastalığın özelliklerine göre değişiklik gösterir.

Her girişimsel kardiyog her türlü girişimsel işlemi yapmaz. Çünkü, her bir işlem odaklanmış özel bir eğitim sürecini, sertifikasyonu ve belli seviyede teknik beceri ve tecrübeyi gerektirir.

Her hekim doğal olarak kendi bildiği tedavi yöntemini uygulamak ister. Bu nedenle, ister kardiyoloğa ister kalp cerrahına başvurmuş olun, diğer branştan ikinci bir doktorun görüşünü mutlaka alın. Hem ameliyat hem de ameliyatsız yöntemler hakkında bilgi almak, sizin için en doğru kararın ne olduğunu belirlemenizi kolaylaştıracaktır.

Girişimsel Kardiyoloji Nedir? Girişimsel Kardiyoloji