Mitral Balon

Yazan: Prof. Dr. Şükrü Akyüz

Mitral balon nedir?

Mitral kapak darlığı ciddi derecedeyse ilk tercih balonla yapılan ameliyatsız yöntemi uygulamaktır, yani ameliyat değildir. Tıbbi adı, “mitral balon valvüloplasti”dir. Klinik ya da anatomik nedenlerle bu yönteme uygun olmayan hastalarda ise ameliyat tercih edilir. Balon yapmadaki amaç; kapağın uçlarından birbirine yapışmış olan iki parçasını, yani yaprakçıklarını kapak hizasında şişirilen balonun basınç etkisiyle birbirinden ayırmaktır. Böylece, kapak alanı genişletilmiş olur, kapağın hareket kabiliyeti artar ve sonuçta kapaktan geçen kan miktarında artış sağlanır.

Mitral balon tedavisi nasıl yapılır?

Önce, kateter laboratuvarında hastayı uyuturuz. Hastanın kalbi hizasından geçen X ışını sayesinde oluşan görüntüleri karşımızdaki ekrandan takip ederiz. Ek olarak, yemek borusu yoluyla yapılan EKO (TEE) ile de görüntüler alırız. Biz, bu iki yöntemin sağladığı görüntülere bakarak nerede ne yaptığımızı anlarız. İşlemde, hastanın ağrı hissetmemesi için kasık bölgesini uyuşturduktan sonra, bir iğneyle kasık damarına gireriz ve bir teli kalbe kadar göndeririz. Sonra, bu telin üzerinden uzun bir kateteri kaydırarak ilerletiriz. Önce, sağ kulakçığa ulaşırız. Buradan, aradaki bölmeyi kateterin ucundaki iğneyle delerek sol kulakçığa geçeriz. Bir tel üzerinden balonu buraya taşıdıktan sonra teli çıkarırız. Artık, balon mitral kapağın hemen üstüne gelmiş olur. Sonra, balonu taşıyan katetere yön vererek mitral kapaktaki darlığı henüz şişirilmemiş balonla geçeriz. Hizalama sonrası balonu hızlıca şişiririz. Sonra, hemen indirip, ölçümler alırız. Sonuçta, kapak açıklığının yeterli genişliğe ulaştığını saptayınca balonu ve kateteri çıkarıp işlemi bitiririz.