Aort Kapak Kaçağı

Yazan: Prof. Dr. Şükrü Akyüz

Aort Kapak Kaçağı (Yetmezliği)

Kalp kapakları kanın tek yöne doğru geçişine izin veren kapı benzeri yapılardır. Kan akımının itici gücüyle açılırlar; kalbin pompalama işi bitip kanın itici gücü azalınca da kapanırlar. Bu sayede, kanın geldiği yere geri kaçmamasını sağlarlar. Bu kapaklardan biri olan aort kapak kanın vücuda pompalanırken geçtiği kapaktır. Bu kapakta kaçak olduğunda vücuda gönderilebilen kan miktarı azalır.

Aort kapak kaçağının sık görülen nedenleri şunladır: Biküspit kapak; yani aort kapağın doğumsal anormalliği (üç yerine iki parçadan oluşmuş olması), yaşlılığa bağlı kireçlenme, kapak enfeksiyonu, romatizmal tutulum, sistemik hastalıklar ve aort damarının başlangıç kısmında anevrizma olması.

Kaçak; hafif veya orta derecedeyken hastada bir şikayet olmaz. Ama, kaçak zamanla artıp ciddi (ileri) düzeye ulaşırsa dokulara gönderilebilen kan yetersiz kalır ve hastada şikayetler başlar. Bunlar en sık; çabuk yorulma, halsizlik, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntıdır.

Tanı; EKO, yani kalp ultrasonuyla konur. EKO, kalp kapaklarının hareketini ve kanın geri kaçışını kolaylıkla saptar. Geri kaçan kanın miktarını, yani kaçağın ciddiyetini net bir şekilde gösterir.

Kaçak hafif ya da orta derecedeyse hastanın takipte kalması yeterlidir. Ama, ciddi derecedeyse genellikle tercih edilen tedavi yöntemi ameliyattır. Ameliyatta aort kapak yapay kapakla değiştirilir ya da tamir edilir. Eğer, kaçağın nedeni yaşlılığa bağlı kireçlenme ise kısmen darlık da kaçağa eşlik eder ve bu durumda, ameliyatsız yöntemle aort kapağın değiştirilmesi, yani TAVİ de tedavide düşünülebilir.