EKO (Ekokardiyografi/Kalp Ultrasonu)

EKO (Ekokardiyografi/Kalp Ultrasonu)

Ekokardiyografi ya da kısaca EKO, kalbin hareketli filmini çeken bir görüntüleme yöntemidir. Göğüs üzerine temas eden bir cihazın ürettiği insan kulağının duyamadığı ses dalgaları, yani ultrason dalgaları ile yapılır. Bu ultrason dalgaları, önce iletimi sağlayan jeli sonra da göğüs duvarını geçip kalbe çarpar, sonra radar mantığıyla geri döner, cihazın sensörleri tarafından algılanır ve ana makinede işlenip görüntü haline dönüştürülür. O yüzden, EKO’nun diğer bir adı da kalp ultrasonudur.

Kalbin anatomisi dışında kan akımının hızını ve yönünü saptayarak bize kalbin fizyolojisi, yani çalışma durumu hakkında da bilgi verir.

Bazı hastalar istirahat anında iyi hissederken efor gerektiren işler sırasında şikayetleri olduğunu söylerler. Bu nedenle, bazen hastanın kalbi ilaçlarla hızlandırılarak ya da hasta koşturularak kalbi zorlanır, yani bilerek strese sokulur ve EKO bu şartlarda tekrar yapılır. Buna “stres EKO” adını verilir.

Bazen de göğüs yüzeyinden elde edilen görüntüler kaliteli değilse veya görüş alanına girmeyen bazı yapıların incelenmesi gerekiyorsa EKO yemek borusu içinden yapılır. Çünkü, yemek borusu kalbe çok yakındır ve oldukça kaliteli görüntüler sağlar. Buna da transözefageal ekokardiyografi (TEE) adı verilir.

İçeriği Puanla