Düzensiz Ritmin [Atriyal Fibrilasyon (AF)] Tedavisi

Videoyu oynat

Düzensiz Ritmin [Atriyal Fibrilasyon (AF)] Tedavisi

AF tedavisinde felç riskini azaltmak ve anormal elektriksel aktiviteyi kontrol etmek çok önemlidir. Klasik kan sulandırıcılar [Varfarin (Coumadin®/Kumadin veya Warfmadin®] veya yan etkileri daha az olan yeni tip kan sulandırıcılar [NOAK’lar: Dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®), ve edoxaban (Lixiana®)] pıhtı oluşmasını engellerler (https://www.sukruakyuz.com/kan-sulandirici-ilac-pihti-onleyici-ilaclar/).

 

Ritim ilaçları da anormal uyarı üreten odakları veya etkilerini engelleyerek hastanın şikayetlerini ortadan kaldırırlar. Eğer ritim ilaçları işe yaramazsa veya yan etki yaparsa, kateter ablasyonu adı verilen yakma işlemi uygulanabilir. Bu işlem, genelde iki saat sürer.

 

İşlemde, kasık damarı yoluyla kalbe kateter gönderilir. Sağ kulakçıktan sol kulakçığa aradaki bölme bir iğneyle delinerek geçilir. Kateterin kalbin elektriksel aktivitesini ölçen sensörleri vardır. Bu sayede kalbin elektriksel haritası çıkarılır. Anormal odaklar genelde akciğer toplardamarlarının ağızlarında bulunurlar. Daha sonra bu anormal odaklar sıcak veya soğuk teknikle yakılır ve kalp normal işlevine döner. Bu işlem bazı hastalarda ilaç denenmeden direkt olarak da yapılabilir.

 

AF tedavisinde bazı hastalarda elektrik şoku vererek ritmin düzeltilmesi ve sol kulakçıktaki kesenin tıpayla kapatılması gerekebilir. Bunlar için, ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz 8 https://www.sukruakyuz.com/kalp-hastaligi-tedavisi/diger-tedaviler/sol-atriyal-apendiks-laa-kapama/).